چگونه وقتی حرف می زنیم می خندیم دندان هایمان زیبا باشد؟

این  خیلی  مهمه  وقتی  حرف  می  زنید  یکنفر  عاشق  زیبایی چهره  شما  شود  مخصوصا  دندان  که  خیلی  تاثیر  داره  و  جلوی  صورت  هست  به  چشم  می  اید  چگونه وقتی  حرف می زنیم می خندیم دندان هایمان زیبا  باشد؟  دندان ها باید خوب معاینه شوند و وضعیت دندان ها با فک بسته دهان مورد بررسی قرار بگیرد که آیا مناسبت دارد یا نه و افرادی که دارای دندان قروچه هستند و یا دندانهایشان  افتاده  و  یا  کج  و  لوج  هست همه  را  خوب  درست  کنند  تا  مانند  ادمهای  قشنگ  بخندند  www.armin3d.com
منبع این نوشته : منبع
دندان ,هایمان زیبا ,دندان هایمان ,خندیم دندان ,خندیم دندان هایمان